Ovlašćeni smo prodavci i serviseri ELCA

P

Ručni daljinski upravljač

Ručni P model ima mnogo vernih mušterija ; prikazuje 11 tastera , od kojih se 8 nalaze napred pozicionirani u dva reda i 3 zasebna, plus dugme za pokretanje i zaustavljanje ; veoma je otporan i pogodan za korišćenje.

Prelaz od prvog do drugog koraka na 8 frontalnih tastera je jasno vidljiv.
Dodatni pomoćni tasteri na jednoj strani su dragoceni za dalju podršku za one operacije koje zahtevaju veći broj komandi od onih koje obično koristi za kontrolu kranova i podizanje / rukovanje sistemima .
Sa strane se nalazi ključ za pokretanje koji se skida u cilju ograničavanja upotrebe na samo ovlašćena lica.
IP65 zaštita .

Standardni paket uključuje: predajnik, prijemnik, 2 punjive baterije, punjač, zglobni pojas, zaštitno kućište predajnika, uputstvo za korišćenje.

Preporučujemo da pogledate: