NOVI ASORTIMAN
ŽICA ZA MULTIWIRE

Na osnovu snažnog nasleđa Diamant Board-a, Husqvarna

Stone Diamond Tools je razvio novi asortiman žica za

primenu sa više žica koji svim kupcima nudi veoma

povoljan proizvod za sečenje, pouzdan i nudi veoma

visok kvalitet sečenja.

Nove žice su kombinovani rezultat iskustva bez premca

i nekoliko godina posvećenih metalurških istraživanja.

Ovo je rezultiralo novim i revolucionarnim rešenjem

 za sečenje granita sa Multiwire mašinama.

Novi opseg se odnosi na prečnike 7,3, 6,3 mm i 5,3 mm;

Nova žica od 5,3 mm je veoma pouzdana i udobna za

sečenje svih kvarcita i granita ali i drugih materijala.

Najprijatnije žice za sečenje šta god da poželite.